شهرداری بومهن
شرح وظایف کارکنان

 

وظایف حوزه شهردار

1-تنظیم و هماهنگی برنامه ها ملاقات ارتباطات و جلسات شهردار

2-ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور

3-تنظیم و ارائه پرونده‌ها گزارشات نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضا نماید و اعاده آنها مراجع ذیربط

4-یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها کنفرانس ها همایش ها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده‌های مربوط به اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

5-ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار

6-پاسخگویی و راهنمای مراجعین به حوزه شهردار

7-ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر

8-ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون‌های فرعی زیر مجموعه آن

9-تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضای شورای شهر

10-درج صورتجلسه با مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص

11-حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

12-انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور

13-پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر

14-رسیدگی و بازدید از فعالیت‌های واحدهای شهرداری و ارائه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های واحدهای مذکور به شهردار

15-رسیدگی پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواست‌های شهروندان

16-رسیدگی و انجام امور حسابرسی داخلی شهرداری و سازمان های تابعه و ارائه گزارشات تحلیلی در مورد رفع نقایص و بهبود عملکرد واحدهای مختلف شهرداری

17-نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره

 
 

امور روابط عمومی و بین الملل

1-افکار سنجی از شهروندان و ارائه بازخورد در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری

2-افکار سنجی از کارکنان شهرداری و ارائه بازخورد در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره برداری در برنامه‌های ارتقاء کارایی منابع انسانی شهرداری

3-برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد شهرداری

4-نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو پوستر پرچم پلاکاردهایی در خصوص فعالیت‌های جاری بر حسب ضوابط اعلام شده

5-تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری

6-برگزاری جشن های ملی و مذهبی مراسم ها سخنرانی ها

7-ارائه آماری فعالیت‌های انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهیانه یا سالیانه برای اطلاع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی

8-جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش های فعالیت های فصلی و سالانه شهرداری

9-ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد پیشنهاد و فعال تر نمودن عناصر و سیستم‌های پاسخگویی به نامه‌ها و با هماهنگی سلسله مراتب مافوق

10-برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکرد های متفاوت مدیریت شهری

 
 

امور حقوقی قراردادها و املاک

1-کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و اندر لزوم حک اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق

2-رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

3-پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور

4-نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری

5-طرح دعوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به تمامی دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی

6-ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر آیات در مسیر طرح های مورد نظر شهرداری قرار می گیرد

7-بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری هم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

8-برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

9-اقدام به انجام تمامی معاملات ملکی شهرداری در دفتر اسناد رسمی

10-ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعمل های ساده و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری

11-اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر تمامی املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

12-بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری مجوز و تعیین وضعیت دقیق و ملاک تخصیص یافته به عنوان محور و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی

13-اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری با اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری

14-اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری و مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آن

15-اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری

 
 

امور حراست

1-انجام امور مربوط به حراست اموال ساختمان ها ماشین آلات تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی

2-تهیه و ابلاغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی

3-انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعمل ها و روش های تعیین شده از مراجع ذیصلاح

4-کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم

5-حفظ و نگهداری تمامی اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه

6-انجام تمامی امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس ، و بیسیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری

 
 

اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی

1-برنامه ریزی و تامین نیازها و توسعه اماکن و فعالیت‌های فرهنگی مورد نیاز شهر و شهروندان

2-برنامه ریزی و تامین نیازها و توسعه اماکن و خدمات اجتماعی مورد نیاز

3-برنامه ریزی و تامین نیازها و توسعه اماکن و فعالیت‌های ورزشی مورد نیاز شهروندان

 
 

گروه برنامه ریزی و توسعه منابع

1-تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت میان مدت و کوتاه شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط

2-برآورد تمامی منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها با فعالیت‌های مختلف بررسی و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزینه‌های سازمان‌های تابعه شهرداری

3-تدوین برنامه‌های شهرداری احمد عمرانی شهرسازی اداری و مالی خدمات شهری و مدیریتی با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط

4-تهیه و تدوین چشم انداز راهبرد و برنامه توسعه شهر

5-تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط

6-نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ آن ها جهت اجرا

7-طراحی و اجرای مدل های مدیریت عملکرد جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرح‌ها و برنامه‌ها و اهداف کلی برنامه‌های چشم انداز توسعه

8-برنامه ریزی هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج استان جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیرساخت ها و صنعت گردشگری شهر

9-طراحی تامین و توسعه فناوری اطلاعات شهرداری

10-مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرآیندهای بهینه در شهرداری

 
 

معاونت اداری و مالی

1-نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه های استخدامی آیین نامه ها مقررات استخدامی قانون کار و تامین اجتماعی و نظایرآن

2-نظارت بر وصول درآمد

3-نظارت بر تمامی هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها

4-نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری

5-رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تأمین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

6-کنترل و نظارت بر دارایی‌ها و بدهی‌های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری

7-نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه سالیانه

 
 

اداره امور اداری

1-تهیه و اجرای برنامه‌های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره‌وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری

2-مطالعه طراحی نظارت و پیگیری تصویر تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط

3-مطالعه طراحی نظارت بر استقرار واحدها کارکنان استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمان‌های شهرداری

4-بررسی و شناسایی دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه‌های آموزشی

5-تهیه و اجرای برنامههای بهسازی نیروی انسانی شهرداری

6-نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی قانون کار و تامین اجتماعی

7-نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان

8-نظارت بر حفظ و نگهداری نامه‌ها اوراق اسناد و مدارک پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

9-نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

10-برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح‌های رفاهی برای کارکنان شهرداری

11-برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح‌های رفاهی و بیمه درمانی

12-نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه‌های آن با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

13-نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها

14-تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه ها

15-تامین و ارائه خدمات پشتیبانی شهرداری

16-تامین و ارائه خدمات مخابراتی و بی‌سیم شهرداری

 
 

اداره امور مالی

1-نظارت بر تمامی هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها

2-نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوبه قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها

3-تهیه برنامه عملیاتی مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

4-تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالیانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

5-اقدامات لازم به منظور نگهداری حساب ها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه

6-بررسی عملکرد مالی تمامی واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

7-وزارت در حفظ و نگهداری تمامی اموال و دارایی‌های شهرداری

8-اقدام در تهیه تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبل تراز آزمایشی ماهانه گزارشات اعتبار عمرانی صورت مغایرت بانکی و غیره

9-اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوب طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی

10-اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حواله جات انبارها

 
 

اداره درآمد

1-برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکزی وتعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تبعیض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

2-برنامه‌ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

3-صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مهدیان تعرفه‌های مصاحبه عوارض و ارائه روش های تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

4-اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول در آوردن بدهی معوقه مودیان

5-برنامه‌ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

6-جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آن ها

 
 

معاونت شهرسازی ، زیر بنایی و حمل و نقل

1-بررسی و تعیین خط مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرح های شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

2-نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

3-رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری

4-بررسی تمامی پیشنهادات تغییر و اصلاح طرح های اجرایی و تفصیلی

5-نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه های جامع و طرح‌های تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه

6-تهیه طرح های راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته‌های جمعیتی اطراف شهر

7-برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی

8-برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور زیباسازی شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی

9-انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه‌بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

10-برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون‌های ماده صد با توجه به تعداد پرونده‌های فاصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات

11-ابلاغ نتیجه آرای صادره از کمیسیون های ماده صد به افراد ذی ربط

 
 

اداره طرح های توسعه و نوسازی شهری

1-بررسی و تعیین خط مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرح های شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

2-نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری

3-رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری

4-نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شب بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه

5-تهیه طرح های راهبردی و موضوع و موضعی طرح ساماندهی حاشیه شهر و اسلحه های جمعیتی اطراف شهر

6-برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی

7-برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور زیباسازی شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی

8-اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی مصوب

9-نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها المان‌ها و احجام شهری

10-برنامه‌ریزی به منظور اجرای نقشه‌های تفصیلی تهیه شده در روی زمین

 
 

اداره نظارت بر ساخت و سازها

1-اقدام به صدور پروانه ساختمان مجوز تعمیرات و پیمانکار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران و با توجه به مقررات و دستورالعمل‌های شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

2-نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

3-این اقدام در بازدید،حفظ و نگهداری مستمر اراضی و مستغلات شهرداری و اخطار به متخلفین و برخورد حسب مورد

 
 

اداره عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

1-اجرای طرح‌های عمرانی مورد نیاز شهرداری بر اساس سیاست ها و اولویت های تعیین شده معاونت عمرانی

2-رسیدگی به امور پیمان صورت وضعیت و کنترل نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

3-اجرای طرح ها و پروفیل های اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی

4-نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری

5-پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتنی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی

6-نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقش ها مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیت ها

7-اجرای طرح‌های خیابانسازی و پیاده روسازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری

8-اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط

9-برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی

 
 

اداره حمل و نقل و ترافیک

1-مطالعه و ارائه طرحهای فرادستی جامع حمل و نقل و ترافیک

2-مطالعه و بررسی یا نیاز سنجی سرعت گیر و سرعت کاه در سطح شهر

3-جانمایی،نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر

4-نیازسنجی جانمایی نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری

5-جانمایی و پیگیری احداث جایگاه های CNG

6-جانمایی و احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری

7-جانمایی احداث پایانه مسافربری و پارک سوارها

 
 

معاونت خدمات شهری

1-سیاستگذاری برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

2-برنامه ریزی و نظارت در ایجاد و توسعه فضای سبز و محیط زیست شهر

3-نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیرهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها

4-سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم جمع آوری و حمل زباله دفن و تبدیل آن به کود

5-سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی نظارت بر رفع تخلفات شهری

6-برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

7-برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین و توسعه نیاز ها و فعالیت های فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهر

 
 

اداره تامین و رفع تخلفات خدمات شهری

1-برنامه ریزی و تامین خدمات شهری مورد نیاز

2-برنامه ریزی و مدیریت پسماند و تامین خدمات نظافت شهر

3-برنامه ریزی و اقدام برای رفع تخلفات شهری

4-نظارت و ساماندهی میادین و مشاغل شهری

5-نظرات و اتخاذ تدابیر در جهت بهداشت محیط شهر

 
 

اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهری

1-برنامه‌ریزی و ایجاد نگهداری و توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست شهر

2-برنامه ریزی و اقدام در جهت زیباسازی فضای شهری

3-به کارگیری گونه‌های ساز و کار گیاهی در جهت توسعه پایدار فضای سبز شهری

4-اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

 
 

ایستگاه آتش نشانی مرکزی 1

1-برنامه ریزی اتخاذ تدابیر و اقدام برای حفظ شهر از خطر حریق و حوادث

2-برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران

3-انجام عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق در سطح شهر

 
 

ایستگاه آتش نشانی شعبه 2

1-برنامه ریزی اتخاذ تدابیر و اقدام برای حفظ شهر از خطر حریق و حوادث

2-برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران

3-انجام عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق در سطح شهر

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/08
تعداد بازدید:
3201
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal