شماره مناقصه:
6038
موضوع مناقصه:
خرید پایه چراغ 12 متری تا سقف 90 عدد و اجرای عملیات نصب و راه اندازی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/04/05
آخرین مهلت:
1400/04/03
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:6038
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1400/03/24
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:خرید پایه چراغ 12 متری تا سقف 90 عدد و اجرای عملیات نصب و راه اندازی پایه چراغ های موصوف در بلوار امام خمینی (ره) شهر بومهن به طول تقریبی 4 کیلومتر و همچنین تحویل پروژه بصورت روشن (مطابق استانداردادهای اداره برق)

 • مبلغ پروژه: اعتبار پایدار با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت درتجدید مناقصه عمومی:2/000/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه : 3ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/04/03
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 1400/04/05
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal