شماره مناقصه:
5266
موضوع مناقصه:
بهره برداری استیجاری از املاک تجاری ( تعداد 57 دهنه مغازه)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/03/26
آخرین مهلت:
1400/03/25
 • شماره  مزایده عمومی:5266
 • تاریخ مزایده عمومی:1400/03/12
 • موضوع مزایده عمومی:بهره برداری استیجاری از املاک تجاری (تعداد 57 دهنه مغازه)
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • محل اخذ اسناد مزایده عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/03/25
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26
 • برندگان اول و دوم و سوم  مزایده عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد  مزایده عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.

فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal