نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقی بالامنو افقی بالا
عضویت پرتال
پست الکترونیک
نقشه سایت
Collapse منو اصلیمنو اصلی
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شهر بومهن</span>معرفی شهر بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جغرافیای شهر بومهن</span>جغرافیای شهر بومهن
جغرافیای طبیعی
ویژگیهای جغرافیایی
وضعیت اقلیمی
مورفولوژی
اراضی و مراتع
مخاطرات طبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیشینه تاریخی شهر بومهن</span>پیشینه تاریخی شهر بومهن
نام شهر
پیشینه سکونت
قرار گرفتن بر سر راه تهران-مازنداران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیمای شهر</span>سیمای شهر
سیمای پیشین شهر
سیمای کنونی شهر
فضاهای فراغت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مردم نگاری شهری</span>مردم نگاری شهری
هویت شهر
پیشینه مهاجران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار و توزیع جمعیت</span>ساختار و توزیع جمعیت
تعداد جمعیت
روند تحولات جمعیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مالکیت و کاربری ها</span>مالکیت و کاربری ها
پیشینه مالکیت
کاربری ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگ</span>فرهنگ
دین
جشن ها و آئین ها
غذاها و شیرینی های سنتی
صنایع دستی عشایر
موسیقی
بازی های محلی
گویش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محلات  شهری و روستاها</span>محلات شهری و روستاها
محله ده بومهن
محله سیاه بند
محله شهرآباد
محله لوران
روستای گلخندان
روستای کرد نبرد
روستای زردستان
روستای طاهر آباد
روستای کرشت
موقعیت شهر بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بومهن به روایت تصویر</span>بومهن به روایت تصویر
تصویر1
تصویر2
تصویر3
تصویر4
تصویر 5
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرداری بومهن</span>شهرداری بومهن
شناسنامه شهرداری بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهردار بومهن</span>شهردار بومهن
معرفی شهردار
ارتباط با شهردار
شهرداران سابق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چارت کارکنان شهرداری بومهن</span>چارت کارکنان شهرداری بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه شهردار</span>حوزه شهردار
Collapse امور حراستامور حراست
کارشناس حراست
حفاظت فیزیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور حقوقی،قراردادها و املاک</span>امور حقوقی،قراردادها و املاک
املاک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور حقوقی</span>امور حقوقی
حقوقی
مطالبات
اجرائیات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> امور فرهنگی،اجتماعی و ورزشی</span> امور فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
سرپرست
مسئول سرای محله منظریه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برنامه ریزی و توسعه منابع</span>گروه برنامه ریزی و توسعه منابع
رئیس گروه
کارشناس برنامه و بودجه
کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
کارشناس تشکیلات،فرآیندها و تحول اداری
امور ایثارگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت شهرسازی،زیر بنایی و حمل و نقل</span>معاونت شهرسازی،زیر بنایی و حمل و نقل
Collapse شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری
مسئول صدور پروانه ساختمانی،پایان کار و گواهی ها
دستور نقشه و امور مهندسی
آمار و اطلاعات بازدید
پاسخگوئی استعلامات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیسیو ماده صد</span>کمیسیو ماده صد
سرپرست دبیرخانه کمیسیون
کارشناس دبیرخانه کمیسیون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر ساخت و سازها</span>نظارت بر ساخت و سازها
سرپرست نظارت بر ساخت و سازها
مسئول گشت کنترل ساختمانی
مامورین کنترل ساختمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عمران و بازآفرینی فضاهای شهری</span>عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
مسئول عمران
کارشناسان عمران
تاسیسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت اداری و مالی</span>معاونت اداری و مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری</span>امور اداری
رئیس اداری
کارشناس آموزش
کارشناس منابع انسانی
کارگزین
کارشناس امور اداری
کارشناس خدمات پشتیبانی
متصدی امور دفتری
مسئول دبیرخانه و بایگان اسناد
آمار و انفورماتیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> امور مالی</span> امور مالی
رئیس امور مالی و ذیحساب
مسئول حسابداری
کارشناسان امور مالی و حسابداری
جمعدار و امین اموال
انباردار
متصدی امور دفتری و بایگان اسناد
کارپرداز
متصدی کارپردازی
ذیحساب استانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درآمد</span>درآمد
رئیس درآمد
کارشناس درآمد (دبیر کمیسیون ماده 77)
کارشناس درآمد
ماموران وصول عوارض
مسئول اصناف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت خدمات شهری</span>معاونت خدمات شهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تامین خدمات شهری</span>تامین خدمات شهری
مسئول خدمات شهری
دفتردار خدمات شهری
کارشناس پسماند
کارشناس خدمات شهری
کارشناس بهداشت محیط
کارشناس آرامستان
کارشناس ماشین آلات خدمات شهری
کارشناس مشاغل و صنوف آلاینده
مامور کنترل سد معبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیما،منظر و فضای سبز شهری</span>سیما،منظر و فضای سبز شهری
مسئول فضای سبز
ناظران فضای سبز
مسئول زیباسازی و مبلمان شهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> آتش نشانی و خدمات ایمنی</span> آتش نشانی و خدمات ایمنی
رئیس اداره
متصدی امور دفتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایستگاه آتش نشانی شماره یک</span>ایستگاه آتش نشانی شماره یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیفت A</span>شیفت A
مسئول شیفت
راننده
آتش نشانان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیفت B</span>شیفت B
مسئول شیفت
راننده
آتش نشانان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیفت C</span>شیفت C
مسئول شیفت
راننده
آتش نشانان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایستگاه آتش نشانی شماره  دو</span>ایستگاه آتش نشانی شماره دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیفت A</span>شیفت A
مسئول شیفت
راننده
آتش نشانان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیفت B</span>شیفت B
مسئول شیفت
راننده
آتش نشانان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیفت C</span>شیفت C
مسئول شیفت
راننده
آتش نشانان
شرح وظایف کارکنان
منشور اخلاقی کارکنان شهرداری بومهن
نمای ساختمان شهرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای خدمات شهرداری</span>راهنمای خدمات شهرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرسازی و معماری</span>شهرسازی و معماری
صدور پروانه ساختمانی
صدور تمدید پروانه ساختمانی
صدور گواهی پایان کار
صدور مفاصا حساب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح تفصیلی</span>طرح تفصیلی
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر بومهن
نقشه طرح تفصیلی بومهن
درآمد
مناقصات و مزایدات
پرسش و پاسخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های اداری</span>فرم های اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مربوط به حوزه شهرسازی و معماری</span>فرم های مربوط به حوزه شهرسازی و معماری
تعهدنامه احداث ساختمان
فرم درخواست پروانه ساختمانی
فرم درخواست تمدید پروانه
فرم درخواست پایان کار
فرم درخواست عدم خلافی
فرم درخواست اضافه اشکوب
فرم درخواست مجوز دیوارکشی
فرم درخواست تغییر مهندس ناظر
فرم درخواست اعلام شروع عملیات ساختمانی
فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار
فرم های مربوط به حوزه درآمد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اماکن فرهنگی،زیارتی،تاریخی و گردشگری</span>اماکن فرهنگی،زیارتی،تاریخی و گردشگری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز ورزشی و تفریحی</span>مراکز ورزشی و تفریحی
مراکز ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز درمانی</span>مراکز درمانی
مراکز شهری
مراکز روستایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه عمومی</span>کتابخانه عمومی
کتابخانه امامت
آدرس و تلفن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پارک ها</span>پارک ها
پارک شقایق
پارک شادی
پارک جهاد
پارک بهار
پارک فجر
پارک کشاورزی
پارک چنار
پارک دانشجو
پارک شورا
پارک باغ گردو
پارک برکت
پارک بهار طلائیه
پارک خلیج فارس
پارک محله ای سیاه بند
پارک محله ای ده بومهن
پارک حاشیه ضلع شمالی ورودی شهر
پارک حاشیه ضلع جنوبی ورودی شهر
پارک محوطه اداری شهرداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خرید</span>مراکز خرید
پاساژها-بازار های روز_بازارچه های محلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اماکن تاریخی بومهن</span>اماکن تاریخی بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قلعه تاریخی گلخندان</span>قلعه تاریخی گلخندان
تاریخچه
تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اصلان تپه</span>اصلان تپه
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اماکن مذهبی بومهن</span>اماکن مذهبی بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امام زاده سلطان مطهر (ع)</span>امام زاده سلطان مطهر (ع)
تاریخچه
تصاویر
Collapse امام زاده قاسم (ع)امام زاده قاسم (ع)
تاریخچه
تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بانک اطلاعات ادارات</span>بانک اطلاعات ادارات
آدرس و شماره تلفن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بومهن</span>سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بومهن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره سازمان</span>درباره سازمان
مشخصات سازمان
معرفی مدیر عامل سازمان
اهداف و وظایف سازمان
تاریخچه سازمان
گزارش عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چارت سازمانی </span>چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی کارکنان</span>معرفی کارکنان
کارشناس امور ایمنی، ترافیک و علائم
اداری و مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه تاکسیرانی</span>حوزه تاکسیرانی
مسئول
گشت تاکسیرانی
دبیرخانه و امور رانندگان
واحد سوخت وانت و دیزل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و قوانین</span>آئین نامه ها و قوانین
آنین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعیه های شهروندی</span>اطلاعیه های شهروندی
نحوه ی ارائه شکایات از تاکسی
کد تخلفات تاکسی ها
پیگیری اشیاء جامانده در ناوگان عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">با ما در ارتباط باشید</span>با ما در ارتباط باشید
ارتباط با سازمان
پیشنهادات و انتقادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایت های مفید</span>سایت های مفید
اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور
Collapse متفرقهمتفرقه
جستجو
سخن شهردار
معرفی شهر
شبکه های اجتماعی
آرشیو
ارتباط با شهردار
ارتباط با حراست
ارتباط با بازرسی
ارتباط با مدیر پرتال
ارتباط با روابط عمومی
تست پرسشما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal